7 interjútechnika kezdőknek és haladóknak

7 interjútechnika kezdőknek és haladóknak

Először készül kiválasztásra vagy rutinos interjúztatóként bővítené repertoárját? Érdemes tudatosan kezelni, milyen interjútechnikákat alkalmaz, és azok hogyan hatnak kiválasztása megbízhatóságára és hatékonyságára. Összeállításunkban 7 interjútechnikáról írunk, előnyökre és hátrányokra is kitérve. (Nyílt interjútechnika tréningjeink időpontjaival kapcsolatban várjuk érdeklődését!)

Mielőtt rátérnénk a „kötelező klasszikusokra”, néhány speciális interjútechnika:

INTERJÚTECHNIKA #1 – SZIMULÁCIÓS INTERJÚ

Egy heti munka 10 percben vagy pár órában

A hétköznapokról szóló interjútechnika, amely a jelöltet egy minden részletében szimulált munkaszituációba helyezi.
Képzelje csak el: kap egy íróasztalt, telefont, laptop-ot, még saját asszisztense is van! Mindeközben egy több fős csapat lesi minden mozdulatát – sőt, még be is szállnak a “játékba”: ők az Ön munkatársai, üzleti partnerei, vezetői vagy vásárlói. Az Ön feladata teljes odaadással eljátszani jövendőbeli munkakörének szerepét: tárgyaljon, szervezzen, győzzön meg – és közben “varázsolja el” a megfigyelő közönséget.
Előny: Egy rövidített próbanap, amely a munka fontosnak ítélt aspektusaiban mutatja meg, hogy teljesít a jelölt.
Hátrány: Sok felkészülést és emberi erőforrást igényel.

INTERJÚTECHNIKA #2 – GONDOLATKÍSÉRLET

Fejben sakkozni

A gondolatkísérlet az interjútechnikák egy elvontabb módszere. A lényege az, hogy a jelöltnek felvázolunk egy szituációt, majd megkérjük, hogy fejtse ki, ő mit csinálna az adott helyzetben. A szituáció bármi lehet: várható munkahelyi helyzet, hétköznapi szituáció, vagy akár valamilyen teljesen elvont, szokatlan, irreális helyzet is. Általában a kérdés egy, az adott munkakörben fontosnak tartott kompetenciára irányul. Ugyanakkor az is lehet, hogy a jelölt egy korábbi elszólására, megmozdulására épít, ami azt sugallta a kiválasztást végző szakembernek, hogy a jelölt azon a területen nem feltétlenül erős.
Hogy néhány példát is említsünk: “Képzelje el, hogy egy közlekedési káosz miatt a fele csapat késve ér be, és így egy óráig nincs aki ellássa a kiszolgálást, az adminisztrációt és az előkészítést. Mit csinál?” “Már hónapok óta leszerveztek egy kedves barátjával és párjával egy nyaralást, majd egy héttel az indulás előtt a főnöke bejelenti, hogy halaszthatatlan üzleti útra kell indulnia a tervezett nyaralás harmadik napján…” Vagy: “Milyen szempontokat hozna be arra a megbeszélésre, amikor a jövő évi talent program kialakítását tervezik?”

Előny: A jelölt nem feltétlenül tudja, mire irányul a kérdés, így őszintébb választ kaphatunk, olyan területeket is megvilágíthat, amire magunktól nem is gondoltunk.
Hátrány: Nem garantálja, hogy a jelölt a gyakorlatban is a válaszához hűen viselkedne. (Az elméleti “tudás” még nem garancia…)

INTERJÚTECHNIKA #3 – INTUITÍV INTERJÚ

A megérzés ereje

Az interjútechnikák leg-“soft”-abb eleme az intuíció. Mit is jelent? Megpróbáljuk a  megérzésünk erejére támaszkodva feltérképezni a jelöltet. A gyakorlatban: készítse fel tudatosan az “antennáit” arra a pillanatra, amikor megpillantja a jelöltet. Amikor besétál a pályázó az irodába vagy a tárgyalóba, ne az önéletrajzot rendezgesse vagy még egy email utolsó mondatát írja a telefonján! Szentelje arra a bizonyos első 6 másodpercre minden figyelmét a jelöltnek. Milyen érzés volt, amikor meglátta? Mit váltott ki Önből az első mondata? Milyen benyomása volt a kézfogáskor? Kire emlékeztette Önt?
Majd ha megvan az a bizonyos első benyomás, raktározza el a tudatában, akár jegyezzen is le magának 1-2 emlékeztető szót.
Fontos azonban, hogy ne csak az első benyomás alapján ítéljen! Az interjú után keressen választ arra, hogy az interjú megerősítette-e vagy éppen megcáfolta-e kezdeti benyomásait. Ha ellentétet érzett a kettő között, feltétlenül keresse meg annak az okát! Mesélje el egy kollégájának a benyomását, és figyeljen a saját hangjára! Határozottan, világosan, koherensen tudja leírni a karaktert és benyomását, vagy habogva, nem konzisztensen, kis ellentmondásokba keveredve próbálja elmondani tapasztalatait? Amennyiben világosan le tudja írni a jelöltet miközben nyugodtnak érzi magát, vélhetően épített intuícióra, amennyiben bizonytalankodik, érdemes újragondolni, hogy valós képet kapott-e a jelöltről. (+1 érdekesség: a másik fél által kiváltott hatás is feltérképezhető felmérések segítségével!)

Előny: Intuíciónk meglepő pontossággal és gyorsasággal tudja jelezni, hogy milyen emberrel van dolgunk, ha oda tudunk figyelni rá.
Hátrány: Racionalistább típusoknak nagyobb erőfeszítést igényelhet a megérzésekre építeni, úgy, hogy nincsen mellette objektív támogató eszköz.

Az örök klasszikusok:

INTERJÚTECHNIKA #4 – A BEUGRÓKÉRDÉSEK

Egyszerű, de nagyszerű

Ami az interjú legelején laza csevejnek tűnik, valójában célzott interjútechnika: néhány alapvető kérdés feltétele, amely pillanatok alatt kiszűrhet egy motiválatlan pályázót.
“Mit tudsz a cégről?” – ez az ártatlannak tűnő kérdés azonnal megmutatja, mennyi energiát fordított a pályázó előzetesen az interjúra. Ha semmit nem tud mondani a cégről, nem készült fel, csak “beesett” az interjúra. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy gyakran a jelöltek nem kapnak részletest tájékoztatást előzetesen a cégről és a pozícióról, csak egy gyors, (sistergős?) telefonbeszélgetést. Így csak azon szintű felkészültség várható el, amekkora felkészülési lehetőséget a cég is megadott a jelöltnek. Amikor semmilyen üzleti érdek nem sérül, mindig érdemes előre elküldeni a pályázónak a cég nevét és a pozíció rövid leírását is. Ha a jelölt felkészülten tud válaszolni a kérdésre, érdemes megfigyelni, mit emelt ki a céggel kapcsolatban: A domináns piaci pozícióját? A nemzetközi hálózatot? A céges értékeket? A kultúrát? Ugyanis ezek alapján nagyszerűen lehet következtetni motivációs kulcsaira.
“Mi az, amivel úgy általában igazán foglalkozni szeretnél?” Ez a nyitott kérdés kilép az interjú keretei közül. Az interjú elején feltéve még a jelölt nem tud az esetleges elvárásokról, nem biztos, hogy felvette még az “ideális jelölt” szerepét, és lehetőséget ad neki, hogy kifejtse érdeklődési területeit, erősségeit. Nagyon ritkán érkezik erre a kérdésre az első pár percben manipulált válasz, és villámgyors lehetőséget ad arra, hogy a teljesen más érdeklődésű jelöltet átirányíthassa egy számára izgalmasabb területre.

Előny: Gyorsan kiderül, a jelölt motivált-e a pozícióval kapcsolatban, illetve mik a motivációs kulcsai.
Hátrány: Önmagában nem elég ahhoz, hogy a jelöltről teljes képet kapjunk.

INTERJÚTECHNIKA #5 – CV-MUSTRA

Az örök klasszikus

Az interjútechnikák összegyűjtésénél nem hagyhatjuk ki az örök klasszikust, a CV-t: átbeszéljük a jelölttel az önéletrajzát, hogy feltérképezzük a szakmai múltját, és arra építve tesszük fel kérdéseinket, ami alapján következtetünk a pályázott munkakörben várható beválásukra. Gyakori kockázat, hogy a korábbi munkáltatók / munkakörök presztízse, speciális készségek és nyelvtudás alapján egy jelöltet favorizálunk, és nem a klasszikus boss-fit / job-fit / team-fit hármasra fókuszálunk. Néhány téma még a CV-hez: A fénykép és a szerepe. Haverok, buli, bejegyzések a social media-ban a jelöltről, a jelölttől. Social media jelenlét – “Milyen ember az, akinek nincs Facebook-ja?”. LinkedIn profil és CV összhangja – lyukak az önéletrajzban – hogyan lehet gyorsan észrevenni az interjún, ha a valóság egy kicsit megszépítve került elénk. Színes, kreatív, “design” CV vs. sablon önéletrajz-formátum – kilógni a sorból vagy nem?

Előny: Teljes képet kapunk a jelölt szakmai hátteréről, előéletéről.
Hátrány: Az önéletrajz a jelölt által összeállított, lehetséges, hogy torzított képet ad és kikerül bizonyos lényeges kérdéseket. A terjedelmesebb vagy legszebb önéletrajzzal rendelkező jelölt nem feltétlenül a legmegfelelőbb is!

INTERJÚTECHNIKA #6 – SZAKMAI TESZT

A szakmai vezetők kedvence

A szakmai teszt bármilyen munkakörhöz kapcsolódó feladatra kiterjedhet: Excel-tudás, nyelvtudás, programozói készségek, szakzsargon ismerete is kerülhet a fókuszba, vagy akár számolási és próbafeladatokat, kisebb projektmunkákat is elvégeztethetünk a jelölttel. Érdemes csak a szigorúan a munkakör elvégzéséhez szükséges készségeket letesztelni, és olyan nehézségűre kalibrálni, hogy azt a minimum színvonalat mutassa, amivel a gyakori feladatok elvégzése megoldható.

Előny: Felméri a feladat elvégzéséhez kritikus ismereteket.
Hátrány: Nem alkalmas a tesztet “megugró” jelöltek közötti sorrend felállítására. Nem tér ki a job-fit / boss-fit / team-fit kérdésköreire. (És pár kérdőjel: bizonyos pozíció-szint felett néha felmerül: “Csak nem gondoljátok, hogy 20 év tapasztalattal majd tesztelni fogjuk a jelöltet?” Vagy: “Ez egy stratégiai gondolkodást, nagyfokú problémamegoldó képességet igénylő feladat – örömmel megoldom / megválaszolom, csak fizessétek ki a befektetett 1 napi munkámat…”)

INTERJÚTECHNIKA #7 – STRESSZINTERJÚ

Ön hogy bírja?

A stresszinterjú egy számos cégnél használt speciális interjútechnika, melynek lényege, hogy kizökkentse a jelöltet az esetlegesen felvett “ideális jelölti” szerepéből valamely meghökkentő és gyakran kényelmetlen szituáció szimulálásával.
Rendszerint hosszú időn keresztül magyarázat nélkül váratják, az interjúztató kicsit udvariatlan vele, rendszeresen félbeszakítja, vagy félvállról kezeli – miközben azt figyeli(k), hogy mennyire lehet kihozni a sodrából, és milyen viselkedést mutat. Az interjú végén rendszerint elismerik, hogy stresszinterjúról volt szó és természetesen bocsánatot kérnek a szerepjátékért.
Bár meggyőzőnek tűnhet az elmélet, miszerint egy stresszes helyzetben megmutatkozik a pályázó igazi énje, több hátulütője is lehet ennek a technikának.
Egyrészt nem a legkedvezőbb képet festi a munkáltatóról, másrészt számos etikai kérdést is felvet. Emellett nem egyértelmű, hogy mennyiben mutatja meg a jelölt stressztűrését, hiszen lehetséges, hogy valaki előre készült ilyen jellegű feladatra is. És bár elképzelhető, hogy az interjú erejéig kitart, hosszú távon mégsem tudná kezelni a hasonló helyzeteket.
Végezetül pedig: nem lehet könnyű a HR-es oldaláról sem egy akár agresszívebb karakter rendszeres eljátszása.

Előny: Kizökkentheti a jelöltet a “szerepéből”.
Hátrány: Megbízhatósági és etikai kérdések.

Az interjúztatás komoly felkészültséget igénylő szakma, a nem megfelelő jelölt kiválasztása pedig a cég számára rengeteg időbe és pénzbe kerül. Ezért is javasoljuk a legtutibb megérzésekkel rendelkező HR-es kollégáknak és vezetőknek is objektív eszközökkel (tesztekkel, kompetencia felmérésekkel) megtámogatni a kiválasztási folyamatot.
Ha van nyitott pozíció, ha jelenleg Ön is kiválasztásra készül, érdemes igényelni egy ingyenes kipróbálási lehetőséget, mely segítségével objektív felmérésekkel alapozhatja meg / támaszthatja alá megérzéseit. Nyílt interjútechnika tréningjeink részleteiért várjuk jelentkezését!


Kovács Judit


Székely Gábor

Profiles nyúl

A Profiles Nyúl


Dr. Zólomy Orsolya


Csatlakozz hozzánk!


Dr. Andrejka Zoltán

A kipróbálási lehetőségeket céges látogatóink számára biztosítjuk.

A letöltéshez kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:tanacsadas.lap.hu | coaching.lap.hu | csapatepites.lap.hu